سخن مدیر:

بایگانی بهینه سازی سایت

هفت راه ساده برای داشتن وب سایتی پر سرعت

هفت راه ساده برای داشتن وب سایتی پر سرعت

14 ژانویه 19

اگر به یک وبسایت سر بزنید و احساس کنید سرعت بارگیری آن پایین است ، چه میکنید؟ صبر میکنید تا بارگیری وبسایت کامل شود یا به سرعت پنجره مرورگر را بسته و سراغ یک سایت دیگر میروید؟! بله واقعیت همین است ! شما زبانه را بسته و به سایت دیگری میروید . همین موضوع نه تنها باعث از دست دادن...